NO JUDUL UNDANG-UNDANG TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) STATUS KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, LN No. 77, TLN No.3344 Diubah:
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Diubah:
UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dicabut:
No. 17/PUU-IX/2011 untuk Pasal 109 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Mengamanatkan:
6 Peraturan Pemerintah (6 Pasal), 1 Keputusan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Mahkamah Agung (1 Pasal), 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (1 Pasal), 1 Keputusan Mahkamah Agung (1 Pasal), 1 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (1 Pasal)

Telah ditetapkan:
6 Peraturan Pemerintah (6 Pasal), 1 Keputusan Presiden (1 Pasal), 1 Peraturan Mahkamah Agung (1 Pasal), 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (1 Pasal), 1 Keputusan Mahkamah Agung (1 Pasal), 1 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (1 Pasal)

Belum ditetapkan:
0 Peraturan Pemerintah (0 Pasal), 0 Keputusan Presiden (0 Pasal), 0 Peraturan Mahkamah Agung (0 Pasal), 0 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (0 Pasal), 0 Keputusan Mahkamah Agung (0 Pasal), 0 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (0 Pasal)

Peraturan Lain ditetapkan:
-