No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. . - - Pasal 4 ayat (-) Wewenang , Tugas-kewajiban dan susunan Dewan Penempatan Sarjana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - -
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. . - - Pasal 5 ayat (4) Ketentuan yang bertalian dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peratuaran Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - -