NO JUDUL UNDANG-UNDANG TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) STATUS KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan perdagangan Bebas menjadi undang - undang Disahkan pada tanggal 01 November 2007, LN No. 130, TLN No.4775 Menetapkan:
UU No, 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan perdagangan Bebas menjadi undang - undang
Mengamanatkan:
1 Keputusan Menteri Kehakiman (1 Pasal), 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan (1 Pasal), 1 Peraturan Perundang-undangan (1 Pasal)

Telah ditetapkan:
-

Belum ditetapkan:
1 Keputusan Menteri Kehakiman (1 Pasal), 1 Keputusan Ketua Dewan Kawasan (1 Pasal), 1 Peraturan Perundang-undangan (1 Pasal)

Peraturan Lain ditetapkan:
-