NO JUDUL UNDANG-UNDANG TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) STATUS KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000, LN No. 241, TLN No.4043 Mengamanatkan:
6 Peraturan Pemerintah (6 Pasal), 14 Keputusan Menteri Kehutanan (14 Pasal)

Telah ditetapkan:
1 Peraturan Pemerintah (2 Pasal), 1 Peraturan Pemerintah (4 Pasal), 2 Keputusan Menteri Kehutanan (10 Pasal), 2 Keputusan Menteri Kehutanan (2 Pasal), 1 Keputusan Menteri Kehutanan (2 Pasal)

Belum ditetapkan:
0 Peraturan Pemerintah (0 Pasal), 0 Keputusan Menteri Kehutanan (0 Pasal)

Peraturan Lain ditetapkan:
-